Artikkel i næringslivsmagasinet Rosenkilden.

Mindre reklamer tidligere i bladet som ledet opp til artikkelen.

Facebook-reklame som ledet til landingsside. Viste effektiviteten ved å gjøre regnskapet i skyen.